Regierol

De Vlaamse overheid geeft de lokale besturen een regierol op het vlak van de sociale economie. Die bevoegdheid is vastgelegd in het Ondersteuningsdecreet. In hun rol van regisseur ontwikkelen de lokale besturen een visie op hoe de sociale economie lokaal vorm moet krijgen. Ze stimuleren en ondersteunen daarbij ook samenwerking (1) binnen de sociale-economiesector en (2) tussen de reguliere en de sociale economie.

Wat?

Inhoudelijk krijgen de steden en gemeenten een grote vrijheid om de regierol in te vullen. De Vlaamse overheid legt enkel drie breed geformuleerde jaarlijkse acties op:

(1) De netwerking op het grondgebied stimuleren

De lokale besturen kunnen ervoor kiezen dit vorm te geven door bijvoorbeeld volgende activiteiten te organiseren:

 • Een kennismakingsbeurs voor de reguliere en sociale economie.
 • Een rondetafel voor een specifieke sector waarin zowel reguliere als sociale-economieactoren actief zijn.
 • Een bijeenkomst voor de lokale sociale-economieactoren.
 • Een brainstorm met de lokale actoren over mogelijke verbeteracties.
(2) De lokale sociale economie verder uitbouwen

De lokale besturen kunnen ervoor kiezen om bijvoorbeeld:

 • De lokale sociale economie in kaart te brengen, inclusief een arbeidsmarktanalyse en een overzicht van alle stakeholders.
 • Een nieuwe lokale LDE-dienstverlening op te starten gebaseerd op een lokale behoeftenanalyse. Het kan gaan om het onderhoud van speelpleintjes, buurtgerichte kinderopvang, aanvullende en logistieke thuishulp, manuele onkruidbestrijding, of het invullen van een heel specifieke lokale behoefte.
 • Een beroep te doen op sociale-economieondernemingen door sociale criteria te integreren in overheidsopdrachten.
 • ...
(3) Het maatschappelijk verantwoord ondernemen bevorderen
 • De MVO-scan aanmoedigen bij bedrijven in de regio of bij de lokale besturen zelf.
 • Het verduurzamen van overheidsopdrachten en/of het opnemen van sociale clausules in aanbestedingsbeleid van de lokale besturen.
 • ...

Bron: socialeeconomie.be

Afdrukken E-mailadres

Partners

StadHalle HR
Gemeente Beersel Q
Logonieuw Transparant

Volg ons:

 

 

bottom logo

Contacteer ons

Zuidwest Rand
Oudstrijdersplein 18
1500 Halle

Tel: 02.365.97.06
info@zuidwestrand.be