Organisaties

Subsidie aan sociale economie organisaties

Sociale economie organisaties kunnen subsidies aanvragen voor eerstelijns- of tweedelijnsprojecten.

Eerstelijnsprojecten zijn projecten die zich richten op sociaal-professionele integratie van kansengroepen en dus focussen op de begeleiding van kansengroepen naar en tijdens hun tewerkstelling. Ze zijn gericht op doorstroming (opleiding, begeleiding, werkervaringsprojecten en brugprojecten) of op tewerkstelling (maatwerkbedrijven en initiatieven lokale diensteneconomie).

Tweedelijnsprojecten richten zich op randvoorwaarden die de sociaal-professionele integratie van kansengroepen kunnen bevorderen. Het zijn dus projecten die de sociale economie in zijn geheel ondersteunen of faciliteren, zoals stimuleren van samenwerking, ontwikkeling van nieuwe sociale economie initiatieven, sensibilisatie, onderzoek, bekendmaking van de sociale economie, ...

De projecten moeten worden gerealiseerd in Vlaams-Brabant.

De subsidies mogen gebruikt worden voor:

Personeels- en werkingskosten en/of afschrijvingskosten van investeringen.
Investeringskosten, indien ze een effect hebben op de creatie van extra tewerkstelling, met uitzondering van de aankoop van onroerend goed.
Wie
Volgende sociale economie organisaties komen in aanmerking, indien ze door de Vlaamse overheid erkend zijn:

Maatwerkbedrijven.
Starterslabo's.
Komen eveneens in aanmerking, wanneer ze de vorm aannemen van een vzw, én als hoofddoelstelling de tewerkstelling van kansengroepen hebben:

Brugprojecten.
Initiatieven lokale diensteneconomie.
Opleidings-, begeleidings- en werkervaringsprojecten.

Afdrukken E-mailadres

Partners

StadHalle HR
Gemeente Beersel Q
Logonieuw Transparant

Volg ons:

 

 

bottom logo

Contacteer ons

Zuidwest Rand
Oudstrijdersplein 18
1500 Halle

Tel: 02.365.97.06
info@zuidwestrand.be