Visie en missie

Gepost in Uncategorised

 

Wat is wijk-werken?

Met de activeringsmaatregel “wijk-werken” wil de Vlaamse overheid werkzoekenden en leefloongerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt de kans bieden om enkele uren per week bij te klussen. De werkervaring die ze zo opdoen betekent een belangrijke stap in hun zoektocht naar werk. 

Het intergemeentelijk samenwerkingsverband Zuidwest Rand organiseert het wijk-werken voor de gemeenten Halle, Beersel, Dilbeek en Sint-Pieters-Leeuw in samenwerking met de VDAB.

Visie en missie wijk-werken

Via wijk-werken kunnen mensen die nog niet klaar zijn voor een job in het normale arbeidscircuit tijdelijke werkervaring opdoen. Competentiebehoud en waar mogelijk competentieontwikkeling staan centraal. Tijdens het traject kunnen ze vaardigheden en attitudes ontwikkelen en stapsgewijs werkritme opbouwen, met als doel door te stromen naar een duurzame job

Kwaliteitsvolle dienstverlening

Als organisator van wijk-werken wil Zuidwest Rand een kwaliteitsvolle dienstverlening bieden aan zowel wijk-werkers als gebruikers in het hele werkingsgebied.

We matchen het aanbod van wijk-werkers met de vraag van gebruikers via bemiddeling en begeleiding op maat. Met het oog op het versterken van competenties bij wijk-werkers is het essentieel een voldoende uitgebreid en afwisselend aanbod van werkplekken te voorzien.

Wijk-werken voldoet aan lokale noden die anderen niet opvullen. Het is een van de belangrijkste taken van de organisator om de vraag van de gebruiker te koppelen aan een beschikbare wijk-werker. 

Via wijk-werken krijgen kwetsbare groepen zoals ouderen en alleenstaanden de mogelijkheid om tegen een schappelijke prijs opdrachten te laten uitvoeren. Daarenboven zijn de wijk-werkcheques voor natuurlijke personen fiscaal aftrekbaar.

Sociaal engagement gebruiker

Gebruikers gaan met wijk-werken een sociaal engagement aan om personen met drempels tot de arbeidsmarkt kansen te geven om te leren en werkervaring op te doen. 

Bij wijk-werkactiviteiten gaat het steeds om beperkte en eenvoudige opdrachten waarbij de wijk-werker hulp of ondersteuning biedt en waarvoor geen techniciteit, beroepsopleiding of attestering vereist is (met uitzondering van activiteiten in functie van preventie).

Binnen wijk-werken moet er met andere woorden ruimte zijn voor de leercurve van de wijk-werker. In ruil daarvoor kunnen gebruikers beroep doen op een financieel interessante werkkracht.

Afdrukken