Visie en missie

 

Wat is wijk-werken?

Met de activeringsmaatregel “wijk-werken” wil de Vlaamse overheid werkzoekenden en leefloongerechtigden die nog niet klaar zijn voor een job in het normale circuit, de kans bieden enkele uren per week bij te klussen. De werkervaring die ze zo opdoen, betekent een belangrijke stap in hun zoektocht naar werk.

Het intergemeentelijk samenwerkingsverband Zuidwest Rand organiseert het wijk-werken voor de gemeenten Halle, Beersel, Dilbeek en Sint-Pieters-Leeuw in samenwerking met de VDAB.

Visie en missie wijk-werken

Het is onze missie om via wijk-werken een tijdelijk werkervaringsprogramma aan te bieden op lokaal niveau voor de activering van werkzoekenden en leefloongerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Competentiebehoud en waar mogelijk competentieontwikkeling staan centraal als opstap in hun traject naar een duurzame job.

De lokale verankering, het aanbieden van maatschappelijk relevante taken en de laagdrempelige opstap naar een reguliere baan, zijn belangrijke kenmerken van wijk-werken. De activiteiten die wijk-werkers uitvoeren vinden plaats binnen een reële arbeidsmarktomgeving door middel van werkplekken bij lokale gebruikers.  

Visie en missie: kort

Voor wie? Niet-werkende werkzoekenden en leefloongerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt die niet in staat zijn om minimaal een halftijdse tewerkstelling op te nemen in het normale arbeidscircuit.

Waarom? De doelgroep kansen bieden tot het opdoen van werkervaring en het ontwikkelen van competenties dicht bij huis als opstap naar het normaal economisch circuit.

Hoe? Maximum 60 uur per maand wijk-werken over een periode van maximum één jaar (en maximaal 630 uur per jaar).

Kernwaarden? Op maat, empowerend, kwaliteitsvolle dienstverlening

Kwaliteitsvolle dienstverlening

Als organisator van wijk-werken wil Zuidwest Rand de algehele coördinatie opnemen voor haar werkingsgebied en een kwaliteitsvolle dienstverlening aanbieden aan zowel wijk-werkers als gebruikers.

Wijk-werken wil het aanbod van wijk-werkers met de vraag van gebruikers matchen via bemiddeling en begeleiding op maat. Met het oog op het versterken van competenties bij wijk-werkers is het essentieel een voldoende en afwissend aanbod van werkplekken te voorzien voor hen.

Wijk-werken voldoet aan lokale noden die anderen niet opvullen. Voor kandidaat-gebruikers willen we deze hiaten opvullen. Het is een van de belangrijkste taken van de organisator om de vraag van de gebruiker te koppelen met een beschikbare wijk-werker.

Daarnaast willen we een aanbod voorzien voor een kwetsbare groep zoals ouderen en alleenstaanden. Zij kunnen tegen een schappelijke prijs opdrachten laten uitvoeren door wijk-werkers. Daarenboven zijn de wijk-werkcheques voor natuurlijke personen fiscaal aftrekbaar.

Als organisator onderneemt Zuidwest Rand acties en activiteiten ter promotie van wijk-werken. Als dienstverlener bouwt Zuidwest Rand een klantenbestand uit overheen de vier deelnemende gemeenten Halle, Dilbeek, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw.

Sociaal engagement gebruiker

Gebruikers gaan met wijk-werken een sociaal engagement aan om personen met drempels tot de arbeidsmarkt kansen te geven om te leren en werkervaring op te doen.

Bij wijk-werkactiviteiten gaat het steeds om beperkte en eenvoudige opdrachten waarbij de wijk-werker hulp, bijstand of ondersteuning biedt en waarvoor geen techniciteit, beroepsopleiding of attestering vereist is (met uitzondering van activiteiten in functie van preventie).

Binnen wijk-werken moet er met andere woorden ruimte zijn voor de leercurve van de wijk-werker. In ruil daarvoor kunnen gebruikers beroep doen op een financieel interessante werkkracht.

Afdrukken E-mailadres

Partners

StadHalle HR
Gemeente Beersel Q
Logonieuw Transparant
Partnerdilbeek

Volg ons:

 

 

bottom logo

Contacteer ons

Zuidwest Rand
Oudstrijdersplein 18
1500 Halle

Tel: 02.365.97.06
Gsm: 0473.88.69.54
info@zuidwestrand.be